ambar yazilim

Proje Yaşam Döngüsü

Nasıl Yaparız ?

Yazılım projeleri gerçekleştirilirken oluşturulacak olan yol haritası, yazılımcının pusulasıdır.
Projelerimizi tamamlarken, analiz sürecinden bakım sürecine kadar ki tüm adımları özveriyle irdeleyerek gerçekleştiriyoruz.

ambar-analiz-sureci

Çözümleme Analiz Süreci

Projenin anlaşılması ve modüllerinin belirlenmesi bu süreçte oluşmaktadır. Araştırmalar ve çözümlemelerle, bu süreç tamamlanmış olacaktır.
 *  Projenin uygulanacak olan alandaki durumunun belirlenmesi,
 *  Kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi
 *  Modüller arasındaki etkileşim
 *  Ve en önemlisi projeyi anlamak!

ambar-tasarim-sureci

Yol Haritası Tasarım Süreci

Tasarım sürecinde, bir önceki süreçte edindiğimiz verilerle proje için rota belirlenir. Proje için diyagramlar yardımıyla hata payı minimize edilmeye çalışılmaktadır. Bu yol haritası belirlenirken,
 * Hangi teknoloji kullanılacak?
 * Nasıl bir güvenlik altyapısı oluşturulacak?
 * Ne kadar sürede gerçekleştirilecek?
 * Talep analizi yapılacak
 * Sektörel analizler
gibi başlıklarla proje, gerçekleştirme süreci için hazırlaklar tamamlanmaktadır.

ambar-kod-yazma-vakti

Kod Yazma Vakti Gerçekleme Süreci

Bu süreç, analiz ve tasarım süreçlerinden elde ettiğimiz veriler ışığında projenin kodlarının yazılma sürecidir. Yazılım için kodların yazılması, güvenlik alt yapısının hazırlanması ve projeye özgü modüllerin oluşturulması gibi adımları bu süreçte gerçekleştirmekteyiz.

ambar-test-sureci

Test Aşaması Sınama Süreci

Yazılan kodlar büyüdükçe, oluşacak hataların giderilmesi de aynı oranda artacaktır. Genelde bu süreçte çok hızlı ilerleyememenin sebeplerinden biri analiz ve tasarım sürecinden ortaya çıkan sorunlardır. İstekler tam olarak belirlenmediği durumlarda bu süreç uzun zaman almaktadır. Projeyi gerçekleştirirken, sürekli test sürecine sokmamız gerekmektedir. Böylece daha hızlı ve efektif yol alabiliriz.

website service

Teslim ve Bakım Aşaması Bakım Süreci

Bu süreçte, projenin faaliyete geçmesinden sonra başlamaktadır.
 *  Uygulamaya ekleme veya çıkarma yapılması,
 *  Tasarımın iyileştirilmesi,
 *  Kodlama hatalarının düzeltilmesi,
 *  Son teknolojilere uyumlu hale getirilmesi,
 *  Yazılımın işleyişine etki etmeden iç yapısının iyileştirilmesi
gibi seçenekler için projenin güncel tutulması sağlanacaktır.